UWAGI

  • Jesteśmy otwarci na propozycje zmian do proponowanej umowy o sprawowanie zarządu w zakresie specyfikacji obowiązków zarządcy i administratora. Zagadnienie to mogłoby być przedmiotem bezpośrednich negocjacji, w przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą.
  • Spółka nasza świadczy nadzór w ramach posiadanych licencji nad zarządzaniem i administrowaniem prowadzonym we własnym zakresie przez Wspólnoty Mieszkaniowe i dotychczasowych zarządców nie posiadających Państwowych licencji zawodowych.
  • Świadczymy również pomoc formalno-prawną w zakresie organizacji nowych Wspólnot Mieszkaniowych i czynności związanych z odebraniem i powierzeniem zarządu.
  • Posiadamy własny potencjał wykonawczy w branży wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, dekarskiej i malarskiej.
  • Prowadzimy biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach posiadanej licencji pracownika.
  • W roku 2007 wykonano prace remontowe (ocieplenia z wykorzystaniem kredytów termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną oraz kredytów inwestycyjnych, remonty dachów, instalacji gazowych, balkonów) na łączną kwotę około 5 mln zł.
  • Prowadzimy szeroki zakres remontów i modernizacji z wykorzystaniem środków funduszy europejskich.