KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

W naszej spółce pracują osoby mające doświadczenie i kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Prezes Spółki - posiada Państwową Licencję Zawodową Zarządcy Nieruchomości, dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1970 roku pracuje w branży mieszkaniowej, przez pięć kadencji biegły sądowy Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie zarządzania obiektami budowlanymi i zasobami komunalnymi gospodarki mieszkaniowej oraz w zakresie kosztorysowania robót remontowo-budowlanych. Ukończyła kurs licencyjny dla dyrektorów i kierowników jednostek zarządzających zasobami mieszkaniowymi gmin organizowany przez Ministerstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Budownictwa. Od 1978r. posiada uprawnienia budowlane, ma zatem niezbędne doświadczenia i kompetencje do kierowania spółką zajmującą się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

W 1995 roku brała udział w kampanii informacyjnej "MATRA" w Amsterdamie i Hadze prowadzonej przez specjalistów holenderskich w zakresie problematyki mieszkaniowej.

W spółce zatrudnieni są m.in. :
  • technik budowlany z uprawnieniami i stażem pracy ponad 20 lat,
  • technik budowlany ze stażem pracy ponad 10 lat,
  • technik wodno - kanalizacyjny ze stażem pracy ponad 20 lat,
  • mgr inż. ekonomii z ponad 20 letni stażem pracy,
  • specjalista d/s administracyjnych z 15 letnim stażem pracy,
  • mgr prawa,
  • licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami z wyższym wykształceniem
  • główna księgowa z uprawnieniami d/s kosztów
  • główna księgowa z uprawnieniami d/s finansowych