CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

Spółka nasza powstała w listopadzie 1993r., jej założycielami było 10 osób. Od 1 stycznia 1994r. zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Byliśmy wówczas pierwszą tego typu spółką na terenie Krakowa.

Działając jako prekursor w dziedzinie zarządzania budynkami wypracowaliśmy efektywne metody postępowania, minimalizując wysokość ponoszonych kosztów.


DANE O ORGANIZACJI I STRUKTURZE SPÓŁKI

Spółka kierowana jest przez czteroosobowy Zarząd w składzie:

 • mgr Józefa Wojas - Prezes Zarządu

  Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 1912
  Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego nr GP IV-63/270/76

 • mgr Cezary Wojas - Wiceprezes Zarządu

  Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 10646
  Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 10153

 • Barbara Pitio - Członek Zarządu

  Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 14775
  Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 9537

 • mgr Zbigniew Frączek - Członek Zarządu