DANE O ORGANIZACJI I STRUKTURZE SPÓŁKI

Spółka kierowana jest przez trzyosobowy zarząd :

Prezes Zarządu

mgr Józefa Wojas
Państwowa Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości

Wiceprezes

Barbara Pitio
Specjalista d/s Wspólnot Mieszkaniowych

Wiceprezes

mgr Cezary Wojas
Państwowa Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości